Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z zawarciem umowy jest firma Hodowla Bylin Kock Sp.J. z siedzibą w: Nowy Kobrzyniec 22 A, NIP 892 12 94 621, REGON 910 856 946

2. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie realizacja umowy sprzedaży sadzonek bylin i traw. Podstawa prawna przetwarzania to zawarcie i wykonanie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) ,

3. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania ( poprawienia) danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

4. Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zawarcia umowy.

6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania osób, których dane dotyczą.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, za wyjątkiem podmiotów, wobec których obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego( np. urząd skarbowy, ZUS, sąd powszechny) oraz ewentualnie podmiotu obsługujacego naszą pocztę elektroniczną, operatora pocztowego oraz naszych podwykonawców. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy.

Nasza oferta

Tutaj znajdą Państwo informacje o naszym asortymencie sadzonek bylin, traw, liliowców (hemerocallis) i irysów.

Szkółka ogrodnicza

Jak pracujemy, lokalizacja i historia oraz zwiedzanie szkółki – galeria.

Państwa zamówienie

Mają Państwo pytania odnośnie wysyłki, pakowania lub zapłaty? Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi!